Agnieszka Kowalczuk

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w rozwiązywaniu złożonych sporów gospodarczych, w tym inwestycyjnych, jak i sporów majątkowych i osobistych osób fizycznych. Posiada praktykę w negocjacjach umów w obrocie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem umów dotyczących rynku nieruchomości. Doświadczenie powyższe zdobyła współpracując w latach 2005-2014 z międzynarodową kancelarią, prowadząc indywidualną praktykę jak i jako prawnik w przedsiębiorstwie.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów w zakresie prawa amerykańskiego organizowanych przez University of Florida Levin College of Law i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Włada biegle językiem angielskim.

Rafał Pytlak
partner zarządzający
Wojciech Deja
Partner, Lider Praktyki Postępowań Spornych
Leszek Nowina-Witkowski
Partner, Lider Praktyki Prawa Nieruchomości
Aleksandra Piotrkowska
SEKRETARIAT PRAKTYKI PRAWA
NIERUCHOMOŚCI