Karolina Owsiejew – Albanowicz
Karolina Owsiejew – Albanowicz
aplikant radcowski

Karolina Owsiejew – Albanowicz

W 2019 roku ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Obroniła pracę magisterską pt. „Odpowiedzialność za szkodę niemajątkową w reżimie ex contractu”. W okresie studiów była zaangażowana w pracę na rzecz Studenckiej Poradni Prawnej. Corocznie uzyskiwała stypendium Rektora dla najlepszych studentów za bardzo dobre wyniki w nauce.

Obecnie aplikantka radcowska Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Podchodząc w 2019 roku do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską uzyskała drugi najwyższy wynik w Warszawie.

W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo cywilne materialne i procesowe oraz prawo handlowe.

Rafał Pytlak
partner zarządzający
Wojciech Deja
Partner, Lider Praktyki Postępowań Spornych
Leszek Nowina-Witkowski
Partner, Lider Praktyki Prawa Nieruchomości
Magdalena Michałowska
SEKRETARIAT PRAKTYKI PRAWA
NIERUCHOMOŚCI