Leszek Nowina-Witkowski
Leszek Nowina-Witkowski
Partner, Lider Praktyki Prawa Nieruchomości

Leszek Nowina-Witkowski

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w aspektach prawnych dotyczących obrotu nieruchomościami oraz realizowania inwestycji deweloperskich. Poza transakcjami dot. sprzedaży nieruchomości doradza przy pozyskiwaniu finansowania dla dużych projektów deweloperskich, negocjowaniu umów o prace architektoniczne. Posiada szerokie doświadczenie w sprawach związanych z reprywatyzacją nieruchomości, włącznie z prowadzeniem spraw przed tzw. Komisją Weryfikacyjną.

Na co dzień reprezentuje Klientów w toku różnych postępowań administracyjnych i sądowo administracyjnych związanych z uzyskiwaniem rozstrzygnięć właściwych organów i instytucji w toku realizacji inwestycji na nieruchomościach. Reprezentuje także Klientów przed sądami cywilnymi i gospodarczymi w sporach sądowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, a także Szkoły Prawa Francuskiego, uzyskał „Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées du Droit Français et Européen”. Od 2008 roku adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie. Przez kilka lat prowadził zajęcia z prawa i postępowania cywilnego dla aplikantów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Włada biegle językami francuskim, angielskim i hiszpańskim.

Rafał Pytlak
partner zarządzający
Wojciech Deja
Partner, Lider Praktyki Postępowań Spornych
Aleksandra Piotrkowska
SEKRETARIAT PRAKTYKI PRAWA
NIERUCHOMOŚCI