Wojciech Deja
Wojciech Deja
Partner, Lider Praktyki Postępowań Spornych

Wojciech Deja

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w najbardziej złożonych sporach majątkowych, inwestycyjnych i z zakresu prawa piłkarskiego.

Wspólnik w kancelarii. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie spornych aspektów sukcesji, sporów korporacyjnych, jak również postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących procesu budowlanego (nominalna wartość prowadzonych przez niego sporów sądowych przekracza 1 mld zł). Posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu złożonych umów z zakresu obrotu gospodarczego, w tym umów o roboty budowlane, najmu powierzchni komercyjnych, o dzieło (wraz z kompleksową regulacją praw własności intelektualnej).

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Center for American Law Studies (University of  Florida), a także Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (European Finanse and Banking). Członek Stowarzyszenia MENSA Polska.

Najnowsze wpisy na blogu:
Rafał Pytlak
partner zarządzający
Leszek Nowina-Witkowski
Partner, Lider Praktyki Prawa Nieruchomości
Magdalena Michałowska
SEKRETARIAT PRAKTYKI PRAWA
NIERUCHOMOŚCI